اسلاید یک

کارهای انجام شده قالیشویی المپیک شامل بیش از 500000 شستشوی فرش و قالیچه بیش از 10000 رفوگری فرش دستبافت می باشد.

برای مشاهده نمونه کارهای ما به بخش نمونه کارهای قالیشویی المپیک مراجعه فرمایید.